Terugbetaling na doorverwijzing arts

Ter preventie van overgewicht bij kinderen, is er sinds 1 april 2020 een tegemoetkoming via het RIZIV mogelijk na voorschrift van de huisarts of pediater.

 

Voor wie?

 • Alle kinderen van 6-17 jaar op de datum van de eerste verstrekking met overgewicht of obesitas

 

Voorwaarde:

 • Doorverwijzing van de huisarts of kinderarts waarin de volgende gegevens staan:
  • Dat het kind overgewicht of obesitas heeft
  • De ingevulde groeicurve met de evolutie van gewicht en lengte
  • Informatie over medicatiegebruik, comorbiditeiten, risicofactoren en eerdere interventies (indien verbandhoudend met overgewicht of obesitas).

 

Goed om te weten:

 • Deze terugbetaling kan slechts éénmalig opgestart worden per kind
 • Per dag kan er maximaal één consultatie terugbetaald worden
 • Deze regeling geldt niet voor kinderen in een ziekenhuis

 

Voordelen:

 • Verlaagd tarief + terugbetaling
 • 5 uitgewerkte sessies van 30 min in het eerste jaar en 4 sessies in het tweede jaar 
 • Mogelijkheid tot extra sessies aan normaal tarief (met evt terugbetaling mutualiteit)
 • Huisarts krijgt een verslag aan de start en na de laatste sessie
 • Gratis deelname aan tuindagen, kooksessies, oudersessies, ... 

 

Hoe lang?

 • Gedurende twee jaar, waarvan het eerste jaar start op de datum van het eerste consult

 

Hoe werk ik dit concreet uit?

 • Na de eerste consultatie bekijk ik welke hoofddoelen er zijn en hoe deze in subdoelen kunnen verdeeld worden over 5 sessies in het eerste jaar en 4 sessies in het tweede jaar. Je betaalt voor dit eerste consult het normale tarief.
 • Tijdens het tweede consult leg ik je dit reisplan voor en kunnen we eventuele aanpassingen doen.
 • Je hebt de mogelijkheid in één of twee schijven te betalen